top of page
Efter Flykten om identitet - startbild.p

EFTER FLYKTEN

Efter Flykten är en filmserie med fem filmer producerad för att hjälpa dagens nyanlända flyktingar att prata om de tankar och känslor många brottas med. Vi hoppas att filmerna ska stimulera till samtal som leder till insikter och egen förståelse och att man blir mer trygg i sina egna strategier och förhållningssätt. Till vår hjälp har vi tagit personer som vet hur det är att komma till Sverige som flykting. Med stor generositet berättar filmernas medverkande om de utmaningar och dilemman som de upplevde efter sin flykt men också om glädjeämnen och viktiga vägval i integrationen. 

I filmerna reflekterar de medverkande bl a över känslan att äntligen befinna sig i säkerhet, att hantera mardrömmar från krig och flykt, att inte förstå språket, att förlora kontrollen över sitt liv till myndigheter, om stressen över att inte hitta ett arbete, glädjen över första egna bostaden, förvirringen över sin roll som förälder i Sverige mm.

Erfarenhetsöverföring från personer som idag är etablerade i samhället blandas i filmerna med fakta och kunskap om bl a identitetskris, stress, trauman, sorgbearbetning och föräldraskap. Ett fiktivt drama kompletterar det dokumentära innehållet och tillåter oss att fördjupa och nyansera.

Vi producerar filmerna i samarbete med Länsstyrelsernas projekt MILSA (stöd för migration och hälsa) Filmerna ska visas som stöd för dialog och diskussion inom ramen för den hälso- och samhällsorientering som ingår i etableringsprogrammet för personer som fått uppehållstillstånd i Sverige.

Filmerna är tematiskt uppbyggda och speglar många olika aspekter inom områdena: psykisk hälsa och föräldraskap. Filmernas titlar:

  1. Efter Flykten – om identitet

  2. Efter Flykten – om stress

  3. Efter Flykten – trauma

  4. Föräldraskap – Efter Flykten

  5. Tonårsförälder – Efter Flykten

Samtalscirklar

Filmerna ingår som centrala delar i två samtalscirklar "Vägar vidare" som tar utgångspunkt i filmernas innehåll. Deltagarna träffas vid ca 10 tillfällen där en samtalsledare visar filmerna och guidar deltagarna i reflekterande samtal och övningar med målet att stärka nyanländas egenmakt och möjligheter att leva ett gott och inkluderat liv i Sverige.

Är du intresserad av att veta mer om filmerna är du varmt välkommen att kontakta oss!

bottom of page