top of page

Victors Bok

Victors Bok är en serie med fem filmer om att växa upp med en förälder som har en psykisk sjukdom. I filmerna möter vi unga med egna erfarenheter som delar med sig av sina tankar och känslor. Här finns också föräldrar som berättar om sin kamp med sin sjukdom och sitt föräldraskap. Och så möter vi Maja, en fiktiv historia om ung tjej som precis flyttat hemifrån och som har en idé. Hon vill hjälpa sin lillebror Victor att bättre förstå deras gemensamma barndom. Genom levande teckningar skapar Maja ’Victors Bok’ och hon fyller den med både ljusa och mörka minnen från en uppväxt som präglats av mammans sjukdom.

Filmserien vänder sig till barn, unga och föräldrar med psykisk ohälsa i familjen. Serien finns gratis tillgänglig via olika plattformar inom vård, stöd och omsorg men också via youtube. Filmserien har tagits fram med ekonomiskt stöd från Region Skåne (Psykiatri Skåne), Landstinget i Dalarna och Sveriges Kommuner och Landsting.

bottom of page